Odbornosť a odhodlanie zamestnancov IMC ktorí boli pre nás vždy prístupný a prezieravo podporovali vedenie projektov to sú základy našej úspešnej spolupráce.

Damian P., Vedúci projektant - stavabného koncernu

Zúčastnite sa nášho úspechu - Použiť ako subdodávateľ

Nachunternehmer

Informácie o vašej spoločnosti
Kontakt
Poznámka
Ak chcete pracovať Ďakujeme za Váš záujem ako subdodávateľ pre IMC plánovanie mbH. Vaša otázka je nezáväzné. Budeme sa testovať v príslušnom formulári s vami.