IMC je dlhodobo veľmi kompetentným a spoľahlivým partnerom pri plánovaní a výstavbe mobilných vysielačov.

Frank E., vedúci stavebný technik – koncernu mobilných príjimačov

Zúčastnite sa nášho úspechu - Použiť ako subdodávateľ

Nachunternehmer

Informácie o vašej spoločnosti
Kontakt
Poznámka
Ak chcete pracovať Ďakujeme za Váš záujem ako subdodávateľ pre IMC plánovanie mbH. Vaša otázka je nezáväzné. Budeme sa testovať v príslušnom formulári s vami.