Konštruktéri a statici firmy IMC sú kompetentní, flexibilný a motivovaný k podávaniu zverených úloh podľa plánu a v reprezentatívnej kvalite.

Wolfgang H., design manažér - zaobchádzanie

Zúčastnite sa nášho úspechu - Použiť ako subdodávateľ

Nachunternehmer

Informácie o vašej spoločnosti
Kontakt
Poznámka
Ak chcete pracovať Ďakujeme za Váš záujem ako subdodávateľ pre IMC plánovanie mbH. Vaša otázka je nezáväzné. Budeme sa testovať v príslušnom formulári s vami.