Konštruktéri a statici firmy IMC sú kompetentní, flexibilný a motivovaný k podávaniu zverených úloh podľa plánu a v reprezentatívnej kvalite.

Wolfgang H., design manažér - zaobchádzanie

Prevzatie zodpovednosti

Ako zamestnávateľ, vieme, aké dôležité je dobré sociálne prostredie - sme presvedčení, že vybudovanie silnej rodiny, silnej spoločnosti začína zvnútra. Začína s prístupom k tým, ktorí potrebujú pomoc. Nie sme len spoločnosťou, tvoríme spoločnosť.

Ponúkame ťažko postihnutým osobám možnosť rovnocenného profesijneho rozvoja.

Umožňujeme  rodičom flexibilnú pracovnú dobu a prácu z domácej kancelárie.

Väčšina mladých rodičov pracujúcich u nás ma 2 deti. 

Zamestnanci našich zahraničných dcérskych spoločností získavajú nadpriemerné platy. Platy  zamestnancov našich dcérskych spoločností na Ukrajine a v Bielorusku su tiež indexované podľa miery inflácie. Staráme sa o dobré pracovné prostredie a podporujeme teamovú spoluprácu namiesto konkurenčného prostredia. 

Angažujeme sa už niekoľko rokov v sponzorovaní rôznych športov a pri  podpore sociálnych projektov. 

Sme partneri