Plánovanie a spolupráca s IMC bola základom realizácie stavebných konštrukcií v krátkom čase a kvalitatívne na vysokej úrovni k plnej spokojnosti našich zákazníkov.

Alexander V., Vedúci konštrukčnej skupiny

Ťažobné stroje a zariadenia Austrália (AU)

Vypracovanie dielenskej dokumentácie zhadzovacieho výložníka. 

Údaje o projekte
Umiestnenie projektu: Clermont Austrália (AU)
 
Doba plnenia: 2008
 
Služby: Dielenská dokumentácia
 

Pokračovať na:
predchádzajúci projekt
ďalší projekt
Projekt mapa
Zoznam projektov

Ďalšie projekty

Elbfilharmónia Hamburg

Doba plnenia: 2009
Služby: Dielenská dokumentácia
Projektovanie nosnej konštrukcie a statiky

[Projekt predstavuje]

Parkovací dom Zoo Hannover

Doba plnenia: 2008
Služby: Dielenská dokumentácia
Plánovanie montáže

Parkovací dom Münster

Doba plnenia: 2009
Služby: Dielenská dokumentácia
Projektovanie nosnej konštrukcie a statiky