Plánovanie a spolupráca s IMC bola základom realizácie stavebných konštrukcií v krátkom čase a kvalitatívne na vysokej úrovni k plnej spokojnosti našich zákazníkov.

Alexander V., Vedúci konštrukčnej skupiny

Parkovací dom Kiel

Parkovací dom  v Citti-PARK Kiel - 1300 parkovacích miest na 37.300 m² podlahovej plochy. Parkovací dom s výškou desiatich metrov, šírkou 124 metrov a dĺžkou 65 m, ponúka na štyroch podlažiach ako aj  v podzemnej garáži  dostatok miesta na parkovanie pre automobily zákazníkov nákupného centra. 

Projektovanie realizácie pre všetky komponenty vyššie 0,00 m (oceľové konštrukcie, železobetónová konštrukcia schodíšť, výťahových šácht, Hoesch Additive stropy, fasády (mrežovina, eternit, trespa, profilitove presklenie, protihluková bariéra pre zvýšené požiadavky), napojenie na exisujúcu konštrukciu pomocou lávky pre peších).

Pri plánovaní sa počítalo s dodatočným rozšírením paralelne k pozdĺžnej osi, a zvýšením o 1 ďalšie parkovacie podlažie a dodatočným prestrešením najvyššieho podlažia parkoviska.

Údaje o projekte
Umiestnenie projektu: Kiel (D)
 
Doba plnenia: 2009
 
Služby: Dielenská dokumentácia
Generálny projektant
Plánovanie montáže
Poradenská činnosť
Projektovanie nosnej konštrukcie a statiky
 

Pokračovať na:
predchádzajúci projekt
ďalší projekt
Projekt mapa
Zoznam projektov

Ďalšie projekty

Ťažobné stroje a zariadenia Austrália (AU)

Doba plnenia: 2008
Služby: Dielenská dokumentácia

Parkovací dom Taunton (GB)

Doba plnenia: 2006
Služby: Dielenská dokumentácia
Projektovanie nosnej konštrukcie a statiky

Zariadenie mobilného vysielača Menteroda

Doba plnenia: 2011
Služby: Dielenská dokumentácia
Mobilná stanica plánovanie
Projektovanie nosnej konštrukcie a statiky