So spoločnosťou IMC nás spája dlhoročná a úspešná spolupráca v oblasti výstavby oceľových konštrukcií a stavby prevádzok ťažobnej dopravnej techniky.

Wolfgang H., design manažér - Zaobchádzanie

História

Sme  projekčnou kanceláriou s viac ako storočnou históriou.

V roku 1890 je založená firma „Karl-Schiege-Eisenbau“ v Lipsku v mieste terajšieho sídla firmy . Súčasťou firmy bolo aj technické oddelenie.

 

1912 

transformácia firmy na akciovú spoločnosť

 

1922

predaj firmy spoločnosti „Wolf Nettler & Jakobiwerke“

 

1938

predaj firmy spoločnosti „Mannesmann Röhrenwerke“

 

1946

zabavenie, konfiškácia a znárodnenie

 

1958

Technická kancelária „VEB Brücken- und Stahlbau“, od roku 1965 premenovaná na VEB Industriemontagen Leipzig

 

1992

Privatizácia podniku na „Industriemontagen Leipzig GmbH“

 

1994
vyčlenenie projekčného oddelenia ako „IMC Planungsgesellschaft mbH“  so zaradením pod Planungseinheit der IAB Anlagenbau GmbH Leipzig

 
26.06.2019 [Translate to Slovakisch:] Leipziger Firmenlauf 2019. Bei IMC läuft's gut.

[Translate to Slovakisch:] Die IMC Planungsgeselschaft mbH war am 19. Juni 2019 mit 10 Läuferinnen und Läufern beim Leipziger Firmenlauf wieder...[mehr]